Malíř džungle

Otto Placht - Maler des Dschungels

„S Ottou se známe dlouho. Tak dlouho, že ani přesně nedokáži říct od kdy. Jeho obrazy jsou pro mne doma, cítím jejich sílu, vůni a s jakou energií obrazy maloval a v jakém duševním rozpoložení se zrovna nacházel. Jeho život připomíná loďku ve vlnobytí na volném rozbouřeném moři. Je-li chvilku klid a svítí Slunce, z hlubin se vynoří monstrum, které hladinu zase pěkně rozbouří. A Otto uprostřed té bouře zůstává a sám ve své loďce uprostřed oceánu maluje. Je to jeho poslání, životní cesta, ze které nikdy nesejde. Je vyslancem utrpení, křivd, násilí a nespravedlností páchaných na duši pralesa a genocidě jejích obyvatel. Je vypravěčem příběhů, které už upadly v zapomnění, ale i těch, které se teprve budou odehrávat. Pohybuje se v časoprostoru s noblesou, která však ve vnější realitě působí někdy zcela opačným dojmem. Cesta, na kterou se vydal je plná kamenů, nástrah a osamění. Pro mne je Otto taková černá perla, která leží na dně oceánu a je těžké se pro ni ponořit, vylovit ji a ukázat světu. Na jeden nádech se to nepodaří… V současné době prožívá osobní transformaci, prochází smrtí a zároveň znovuzrozením v přístupu k životu a ke své tvorbě. Pevně přeji jemu a nám všem, ať si díky transformaci uvědomíme, co je v životě opravdu důležité a co je jeho pravou podstatou.“

Magdalena Winnerlich