Biografie

Otto Placht (Praha CZ, 1962)

„Malíř džungle, malíř amazonského pralesa, označení působící jako ochranná známka, je šité na míru českému výtvarníkovi Ottovi Plachtovi. Nosí ho jako neoddělitelný přídomek již přes patnáct let. Otto Placht je však mnohem víc. Jeho osobnost lze jen stěží vystihnout jedním slovním obratem nebo vtěsnat ho do přihrádky některého z uměleckých -ismu. Je ryzím individualistou, kráčejícím umanutě za svou představou už od dob studií. Jeho životní příběh je možné chápat z mnoha pohledů. Jedním z nejfrekventovanějších je ten, který oživuje evropský romantický kulturní a společenský mýtus – příběh o umělci prchajícím ze světa civilizace, pohodlného života a dostatku do náruče panenské přírody, do nejistoty spjaté neoddělitelně s překvapením, dobrodružstvím a poznáním – ať v rovině osobní reflexe, či v širších souvislostech setkání s cizím prostředím a kulturou. V osmdesátých letech vystudoval Akademii výtvarných umění (1982 až 1988) a od roku 1990 do roku 1993 působil jako asistent v Ateliéru monumentální tvorby Jiřího Načeradského. Začínal jako expresivní malíř a byl výraznou osobností generace výtvarníků 80. let. Podílel se na konfrontačních výstavách jako protagonista divoké malby, snažil se o zmapování výtvarných aspektů teorie fraktálů a chaosu. S vlastními autorskými výstavami Otto Placht začal v roce 1984. V roce 1993 se během své výstavy v Miami setkal s peruánským šamanem Pablem Amaringem, jenž ve stejné síni vystavoval obrazy svých vizí. Záhy se za ním vypravil do města Pucallpa ležícího na samotné hranici džungle. Od té doby se sem často vracel, až se nakonec usadil v nedaleké indiánské vesnici San Francisco. Odloučen od civilizačních vymožeností v sobě Otto Placht objevil novou kreativní energii a začal vědomě experimentovat s limity západního výtvarného vzdělání, které záhy rozšířil v duchu tradičních šamanských rituálů. Absorboval do sebe magickou energii džungle, její mýty a tradice. V peruánském San Franciscu se Otto Placht oženil s dívkou z kmene Šipibó a mají spolu tři děti.Od roku 1993 střídavě pobývá v Peru, kde byl hostujícím profesorem na Escuela de Pintura Amazonica v Pucallpě. Přednášel také na Florida International University a v Española Way Art Center v Miami. Otto Placht vystavoval v galeriích po celém světě, jeho obrazy a tvorba jsou součástí respektovaných domácích i zahraničních sbírek umění, včetně Miami MDCC Collection nebo Národní galerie Praha. V roce 2005 založil Taller del arte Transcultural y Amazonico (TATYA) na Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia (UNIA) u města Pucallpa, kde působil jako profesor umění až do roku 2010, kdy atelier přemístil do soukromého domu dále od civilizace, na březích jezera Yarinacocha.“

(Mgr. Vanda Skálová, Kniha El Libro Mágico, 2014)